ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ’ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೆ ಬಹುಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದ ಯೋಜನೆರಿ ಕನ್ನಡಾಚೆ 175 ವಚನಕಾರಾಂನಿ 2500 ವಿಂಚುನ ಕಾಳೆಲೆ ವಚನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ 23 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾಂಕ ಅನುವಾದ ಕರನ ಗ್ರಂಥ ರೂಪಾರ ಪ್ರಕಟಣ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ ಆಸುಚೆ ವಚನ, ಜನಪ್ರಿಯ ಕರಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ಆರತಾಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ‘ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ’ ಮುಕ್ತ ತರಬೇತ ಶಿಬಿರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಸಮಿತಿಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೆ. ಚಿಗಟೇರಿ ಹಾನ್ನಿ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಎಸ್. ರಾವ್ ಹಾನ್ನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಘೆತಲೆಂ, ಆನಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದ್ದಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ತಿಳುವಳಿಕಾ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾನ ಸೊಯರೆಂಕ ಫೂಲ ದೀವನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನು ಗೌರವ ದಿಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಂ ಉಲಯಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಎನ್ ಮಾಂಬ್ರೊ ವೇದಿರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಪೈ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಾ ಪಡಿಯಾರನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೆಲೆಂ.

ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಾಕ್ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಡಾ| ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆರ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಸುನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆನಿ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದ್ದಲ ಬೀಜಭಾಣ ದಿಲೆಂ. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದೀಸು ಚಲ್ಲೆಲೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ ಸರ್ವಾಂಕ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಶ್ರೀ ಕುಂಬಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು, ಸಾಂದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಘೆತಲೆಂ. ಆನಿ ಸಭಿಕಾಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ಅಸಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಂಕಣಿಂತ ಗಾಯನ ಸಾಂಗಚೆ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ ಶ್ಲಾಘನ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ಖ್ಯಾತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶ್ರೀ ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ, ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ಆಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ಸೊಯರೆಂಕ ಫೂಲ ದೀವನ ಗೌರವ ದಿಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ ಅನುವಾದ ಜಾಲೆಲೆ ವಚನ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಜಾವನ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನ ಕರನ, ಸಾಂಗುನ 3 ದಿವಸ ತರಬೇತಿ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಅಸಲೆ ಅದ್ಭುತ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಂಕಣಿನ ಅನುವಾದ ಕರನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಶಿಬಿರಾಂತ ಶಿಕಿಲೆ ವಚನ ಗಾಯನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಗೆಲೆ ಅನುಭವ ವಾಂಟುನ ಘೆತಲೆಂ. ಶಿಬಿರಾಂತ ಭಾಘ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಸ್ಮರಣಿಕಾದೀವನ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಕರನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಶಿವಣ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ ಭಾಗ ಘೆವನ ತರಬೇತಿ ಘೆತಿಲೆ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಂಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ ಆಯಿಲೆ ಸೊಯರೆಂಕ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನ ಗೌರವ ದಿಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ, ವೇದಿರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ.

Check Also

ಎನ್‌ ಕೆ ಜಿ ಎಸ್‌ ಬಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಗ್ತಾವಣ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾಡಚಾಕ ಅನುಕೂಲ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಎನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *