Kittall Media Network

mm
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವಣೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಕ ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೈಲ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತಾ : ಖಂಯಚೆಯ್ ಪದವಿಂತ್ 45 % ಅಂಕ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಕ 40% ಅಂಕ, ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಿಲ್ಯಾನಿ 60% ಅಂಕ ಜೊಡಿಲೆ ಉರಕಾ. ಪರೀಕ್ಷಾ : ವರ್ಶಾಕ ಏಕ ಆಂತರಿಕ 30 ಅಂಕ, ಬಾಹ್ಯ 70 ಅಂಕ ಮೇ ಮಹಿನೆಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ವಿಷಯ : ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಾ ಇತಿಹಾಸ, …

Read More »

ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಜೆ.ಸ. ಹಾಕಾ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 28 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್‌ ಜುಬಿಲಿ ಸಭಾಂಗ್ಣಾತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಜಯಂತ್‌ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಉಲೊವ್ಪಿ ಆಸ್ತಲೊ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಳಾನ್ …

Read More »

ಕಲಾಕೃತಿಯೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ – ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ - ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಕಾಳ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಳ್. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊಗೀ ? ಮುಕ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್. ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ, ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಆನಿ ಶೆನೊನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಒ - ಲಾ - ರೆ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಲಾ ವಿಡಾ - ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ತೋ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

Read More »

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನವೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್

ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್‌ ದೊತೊರ್ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ನವೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್‌ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್‌ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ರಚನ್‌ ಕರ್ಚೊ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಗಾಂವಾನ್ ನೀರುಡೆಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ತೊ ಸಮುದಾಯ್‌ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ 107.8 FM ಹಾಚೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಮೂಹ್ ಸಂವಹನ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಾಯಾಂತ್ …

Read More »

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 50,000 ತಶೆಂ ತಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಮುಖ್ಡಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ ಆಸುನ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಯುವ …

Read More »

ಸುಕ್ರಾರಾ 22 ವೆರ್ : ದುಬಂಯ್ತ್ ಕಲಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ವೆಚೊಗಿ ರಾಂವ್ಚೊ ?

ಆಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊಚ್. Precious Parties and Entertainment Services ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ದುಬಾಯ್ , ಜುಮೈರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಮಿರೆಟ್ಸ್ ಥಿಯೆಟರ್ ಹಾಂಗಾ 22.06.2018 ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಫೆಸ್ತ್ ಉತ್ಸವಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಆಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಚಿ ವಾಟ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ 6 ದಿವಸ ಚಲ್ಲೆಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 16-06-2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ವಿಶನ್ ಟಿ. ವಿ. ಎಮ್ 2030’ ಪೂರಕ ಜಾವನ ಆಸುನ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾಚೆ ವೆಗಳೆ ವೆಗಳೆ ಕಾಲೇಜಾ ತಾಕುನ 65 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಭಾಗಿ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ …

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಂ…ಸಾಂ. ರಿತಾ

ಸಾಂ. ರಿತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆವಯ್ರ್ ಲಿಖ್ ಲ್ಲೊ , ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ,ವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆನಿ ಸೆವಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಂ – ಸಾಂ.ರಿತಾ’ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೂನಾಚಾ 10 ತಾರ್ಕೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಭರಿತ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿಂ ಯಸಸ್ವೀ ಥರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ತಶೆಂ ಗಿತಾಂ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಲಿಖ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ‘ಕ್ಷಿತಿಜ’ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ ‘ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಕ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆರಿ ಮಾಗಶಿಚೆ ವರಸಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ‘ಕ್ಷಿತಿಜ’ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಟಾಟಾ ರೆಫ್ರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ನಿವೃತ್ತ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಡಿ. ಕಾಮತ್ ಭಾಗಿ ಜಾವನ ಉಲೊವನು ಪ್ರತಿ ಏಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರಮ ಪಾವನು …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಕ ಉಪಯೋಗ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ ಸುವಾಳೊ ದಿ. 11 ಜೂನ್ ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »