FOCUS

​ಜೇಟ್ಲಿಚಿ ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಕೇಟ್ಲಿ !

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚಿ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ ಅನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ತಾಗೀ, ತೊಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾನಿಂ , ವಾಕ್ಮೂಲಾನಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್. ಪೂಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಜಪೇಯಿನ್ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಪರಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಅಶಾ ಅಸ್ಚ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಕ್ತಿಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂನಿ , ತರ್ಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ನಾ. ಅಲ್ ಇಂಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಅನಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ತಾಣೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾರಾಂಕ್/ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ.

Read More »