Personality

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ. ರೊಕ್ಕಿ ಮಿರಾಂದಾ

ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ (ಡಾಕ್ಟರೇಟ್) ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊರ್ನೇಲ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ 'ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್'(ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್), 'ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್' ಆನಿ 'ತೆನ್ಕಾ ಆಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್' ತಾಣೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿಂತ್ ಲಾಂಬ್‌ಕಾಳ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. 1995 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಭಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಧ್ವಾರಿಂ ವರ್ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪುಡ್ತುಗಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಾಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ (ಭ್ರಾಗಾ) ಮಿನ್ಹೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಮಾಯಣ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

Read More »

“ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ …” – ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ.

“ಸಮಾಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾ ಹುದ್ದೊ ಆಸೊಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಹಠ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪುರೊ. ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆ ಸಮಾಜ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವೆಗ್ಳಿ, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ …

Read More »

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾಚೆ ನಾಂವ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಉಡುಪಿಂತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ದೋನ್. ಏಕ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಗೇಟ್. ಆನಿಯೆಕ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೊಠಾಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯದೀಪೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾನ್ ತೇಲ್ …

Read More »